Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ส่งรองเมตตา พลประถม ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร ธรรมสังวาลย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางประไพศรี  อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกำแพงเพชร  เดินทางไปยังโรงเรียนตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งรองเมตตา พลประถม รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร