Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

มอบป้ายรณรงค์”งดสูบบุหรี่”

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่  15 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลเอกชนกำแพงเพชร มอบป้ายรณรงค์”งดสูบบุหรี่” ให้กับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเพื่อใช้รณรงค์ให้นักเรียนเข้าใจในโทษและพิษภัย อันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง