Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

เข้าร่วมการแสดงพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

ภาพข่าวโดยรองวสันต์  ติกะโกศล

วันที่14 พฤษภาคม  2561 กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำโดยนายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการฯ นายศุภชัย กรอยสระน้อย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนายธงไชย ขัติศรี หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นผู้แสดงพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมรูป ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบันทึกภาพนิ่งจัดพิมพ์หนังสือและบันทึกวีดิโอนำไปเผยแพร่ต่อไป