Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ณ หอประชุมวัชระ-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม