Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 กิจกรรม “กราบครูบูชาคุณ อบอุ่นไมตรี แดงขาวน้องไหว้พี่ เสริมศักดิ์ศรีลูก ก.พ.”

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

      วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรม “กราบครูบูชาคุณ อบอุ่นไมตรี แดงขาวน้องไหว้พี่ เสริมศักดิ์ศรีลูก ก.พ.”  โดยมี นางประไพศรี  อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย  คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม