Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (2 Votes)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ

ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (download)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (download)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (download)

 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)

รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (download)

ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 (download)

 

 

การรับสมัครรอบทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET

นักเรียนจะต้องพิมพ์ใบคะแนน O-NET แนบพร้อมใบสมัคร 

พิมพ์ใบคะแนน O-NET รายบุคคล

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการ  

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) (download)    

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ 

ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา)  (download)  

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการ  

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (download)    

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ 

ห้องเรียนพิเศษ STEM         (download)   

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (download) 

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  (download) 

 

 

 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ

ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (download)  

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------