Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ 

ห้องเรียนพิเศษ STEM         (download)   

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (download) 

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  (download) 

 

 

 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (download)

 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)

รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (download)

ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 (download)