Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

พิธีมอบเกียติบัตรนักเรียนดีเด่น

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

        วันที่ 25 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มีโครงการคัดเลือกนักเรียน รับเกียรติบัตรดีเด่นจากโรงเรียน โดยมีคณะรองผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และนางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ให้โอวาทกับนักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติยศของนักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เพื่อผลตอบแทนทางด้านจิตใจแก่ผู้กระทำความดีและให้นักเรียนมองเห็นตัวอย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างชื่อเสียงแก่ตน โรงเรียนและสังคม