Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศห้องสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ พร้อมห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ

(ถ้ามีปัญหาให้พบครูทะเบียนที่ห้องวิชาการโดยด่วนที่สุด)

เรียงตามตัวอักษร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6