Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2560

ภาพข่าวโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 24-26 พ.ย. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจ "ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2560 " โดยมีกิจกรรมฐานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ณ ภูลู่ลมรีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์