Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับ

ภาพข่าวโดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กำแพงเพชรพิทยาคม 

              เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 และขอบคุณรองประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองพงษ์สิงห์ บดีรัฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ รองวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป รองเมตตา พลประถม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คุณครูธีรภัทร พันธุ์มี ผู้ช่วยรองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ที่มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้