Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2560

ภาพข่าวโดย บริหารงานทั่วไป กำแพงเพชรพิทยาคม

             โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่ได้รับรางวัล " โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 ได้รับ โล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาทจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ...เนื้อข่า่วโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล