Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

                                    แด่ครูผู้สร้างคน

       คือผู้นำเส้นทางสร้างชีวิต                   คือผู้ที่อุทิศทางการสอน

คือผู้เปี่ยมเมตตาเอื้ออาทร                         คือผู้ป้อนตัวยาวิชาการ

        เสมือนพ่อคนที่สองของศิษย์รัก             เฝ้าฟูมฟักอบรมบ่มนิสัย

เสียงเพลงหวานขานขับประทับใจ                 ครูน้อยให้แนวทางสร้างความดี

        นามสุรชัย คงครองครูของศิษย์            ภารกิจหน้าโรงเรียนเวียนวิถี

นศท.งานปกครองสองงานนี้                                ครูยอมพลีเสียสละด้วยเต็มใจ

        นามภัสสรา แสนโสภณคนขยัน            ปูทางฝันเพื่อศิษย์รักฟูมฟักให้

เคร่งระเบียบปฏิบัติชัดวินัย                                สร้างนิสัยบ่มเพาะที่เหมาะควร

        นามสุภาวดีชื่อเด่นศิษย์เห็นชัด             ครูช่วยจัดแนะจบจนครบถ้วน

คณิตศาสตร์ทฤษฎีมิเรรวน                         ครูคือส่วนเติมเต็มค่ามามากมาย

        นามแน่งน้อย ทิพย์ประเสริฐผู้เกิดก่อ      ช่วยเติมต่อด้านภาษามานานหลาย

ฝรั่งเศสเลิศล้ำคำบรรยาย                          ศิษย์หญิงชายได้ดีมีวิชา

        เป็นเรือจ้างกลางน้ำพาข้ามฝั่ง              เป็นพลังรักแท้แผ่สาขา

เป็นฉากหนึ่งจารไว้ในตำรา                         น้อมวันทาแด่ครูผู้สร้างคน

 

  นายวัฒนา  กระต่ายทอง   ผู้ประพันธ์

 

มุทิตา กษิณาลัย