Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

"โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TDET)" 

ภาพข่าวโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

         วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นสนามสอบ "โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TDET)" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งจัดสอบโดย สสวท. 
           ในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้ารับการทดสอบแบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 290 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 207 คน
นักเรียนสามารถติดตามผลการสอบได้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้ทางเว็บไซต์ http://tedet.ac.th/schedule.html