Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม

ข่าวโดย ครูอภิญญา ชาญเชี่ยว

         นายสกรรจ์ กมุทชาติ นักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากทั้งหมด 40 ทีม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2560 iCode Programming Contest 2017 ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีครูพุทธวดี สุขสินธารานนท์เป็นครูผู้ฝึกซ้อม 
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้เป็นการแข่งขันเพื่อแก้โจทย์ปัญหาประเภททีม โดยจัดแข่งขันในสภาพแวดล้อมปิด แต่ละทีมจะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถใช้ภาษา C, C++ หรือ Java ในการเขียนโปรแกรม