Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

             การประชุมเตรียมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดกำแพงเพชร 

ภาพข่าวโดย:บริหารงานทั่วไป กำแพงเพชรพิทยาคม

         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี กับฝ่ายบริหารของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการฯ และ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดกำแพงเพชร ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ใช้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่ตั้งชมรมฯ