Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 โดยใช้สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสนามแข่งขัน

การแต่งกายของคณะครูและนักเรียน

ครู

  • วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วันเปิดการแข่งขันกีฬา (สวมเสื้อสีดำ)
  • วันที่ 24 สิงหาคม 2560 แต่งกาย สีดำ สีขาว สีเทา
  • วันที่ 25 สิงหาคม 2560 แต่งกาย สีดำ สีขาว สีเทา

นักเรียน

  • วันที่ 23 สิงหาคม 2560ชุดพละศึกษา
  • วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สีเสื้อตามคณะสีของตนเอง
  • วันที่ 25 สิงหาคม 2560ชุดพละศึกษา

 

วันเปิดการแข่งขัน

          วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ให้ครูทุกท่านยืนเข้าแถวหน้านักเรียนที่หน้าเสาธง