Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

         การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี

ภาพข่าวโดย:ครูปวริศา เรืองชัยศิวเวท

         เนื่องงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม โดยมีครูพุทธวดี สุขสินธารานนท์เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ทั้งนี้สามารถคว้ารับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสกรรจ์ กมุทชาติ ม.6/5 และ นายพิชัยยุทธิ์ พิสุทธิ์บงกช ม.4/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายกีรติ สีหะวงษ์ ม.3/3 และ ด.ช.ภูเบศร์ เรืองคุ้ม ม.2/3