Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ภาพโดย:ครูอนันต์ชัย

ข่าวโดย:ครูพิมพ์วรีย์ ปชส.รร.กพ

            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีการทดลองเผามือ สร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ที่บริเวณโดมหน้าเสาธงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายอำนวย อภิชาตตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคมของทุกปี โดยในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมพิธี และมีการแสดงโชว์การทดลองเผามือ โดยตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ออกมาทำการทดลอง โดยใช้มือที่ชุบน้ำ ช้อนฟองสบู่ที่มีสเปรย์ขึ้นมาและจุดไฟ ซึ่งเป็นการทดลองที่ไม่มีอันตรายเนื่องจากตามหลักการวิทยาศาสตร์ สารไวไฟในสเปรย์จะถูกกักเก็บไว้ในฟองสบู่ และความร้อนทำให้น้ำระเหยออกไป ไม่ทันที่มือจะรู้สึกร้อน ซึ่งการทดลองดังกล่าวสร้างความตื่นเต้น ให้กับนักเรียนที่นั่งชมอยู่เป็นอย่างมาก มีนักเรียนบางคน ออกมาร่วมสนุกด้วย โดยร่วมทำการทดลองด้วย สร้างสีสันในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ด้วย 
เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"  ทางโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจะจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี