Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ภาพโดย ครูปวริศา เรืองชัยศิวเวท

ข่าวโดย บริหารงานทั่วไปโรงเรียนกำแพงเพชร

         เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี 
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยนายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการฯ นายธงไชย ขัติศรี ครูหัวหน้าคณะโกสัมพี(สีเขียว) พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนคณะโกสัมพี(สีเขียว) จำนวน 100 คน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้นำวงโยธวาฑิตพร้อมด้วยนักร้อง ร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพลงสดุดีมหาราชินี ประกอบในพิธีการตลอดงาน