Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 106 ปี 

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

                วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวัชร นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 106 ปี โดยมี นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นายสุนทร จินดาอินทร์ นายธำรงค์ อัศวสุธีรกุล นายเทพนรินทร์ รักษาพล นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 98 ราย จำนวน 278 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,500 บาท


คลิกเพื่อติตามภาพเพิ่มเติม