Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ข่าวโดย.. ครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว 

ภาพโดย.. รองประไพศรี อังสุโชติเมธี

                สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นางประไพศรี อังสุโชติเมธี นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ นายวสันต์ ติกะโกศลและดร.เมตตา พลประถม คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง