Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า

ภาพข่าวโดย : บริหารงานทั่วไปโรงเรียนกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้เป็นประธานนำคณะครู นักเรียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ เป็นผู้รับถวายเทียนพรรษานี้ โรงเรียนได้ความร่วมมือร่วมใจจาก ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมหล่อเทียนและตกแต่งให้มีความงดงามเป็นประจำทุกปี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรม ที่สำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราคนไทยทุกคนควรทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณี ร่วมจรรโลงศาสนา และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กรได้เป็นอย่างดี