Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ประจำปี 2560

ภาพโดยสิบเอกหญิงสวรินทร์  เสือโต

ข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว 

                 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้จัดกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแสรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการเชิญชวนคณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากร ร่วมลงนามปฏิญาณตน โดยการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษา