Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


ภาพข่าวโดย : ครูศิริวรรณ กันศิริ

                เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 งานแนะแนวและงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ขอขอบคุณ นายอนันท์ หารวัง ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลคลองลานผู้รับผิดชอบศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง โรงพยาบาลคลองลานได้สละเวลามาพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อมาให้แนวคิด แนวทาง ในการค้นหาตัวเอง ได้ให้เทคนิควิธีการคิดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อ สั่งจิต พิชิตฝัน ท่านเป็นวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ สมกับการเป็นนักพูดเพื่อสังคมในรายการเดี่ยว ดวลไมค์ไทยแลนด์ ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23....