Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่

ภาพข่าวโดย.. ครูอภิญญา ด่อนดี

                เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ โดยมีการอ่านบทสดุดีครูกวีสุนทรภู่พร้อมกล่าวถึงประวัติชีวิตของท่าน และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันสุนทรภู่ อันได้แก่กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กิจกรรมวาดภาพตามคำประพันธ์ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ และกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมให้เกียรติเป็นผู้มอบ