Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ

ภาพโดย : ครูพิมพ์วรีย์

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำเพื่อเสริมทักษะภาคปฏิบัติให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แข่งขันยิงจรวดขวดน้ำท่ามกลางสายฝนบรรยากาศสนุกสนาน เมื่อวันเสาร์ที่24มิถุนายน2560 ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายจรวดขวดน้ำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางด้านการประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์จรวดขวดน้ำถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน เข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น และมีการจัดการแข่งขันระดับประเทศมานานนับ 10 ปีจรวดขวดน้ำเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ไว้หลายๆ ด้าน ตั้งแต่การรู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างการนำขวดน้ำอัดลมมาทำเป็นจรวด หรือการออกแบบ และคิดหาวัสดุต่างๆ มาสร้างเป็นฐานปล่อยจรวดกิจกรรมจรวดขวดน้ำช่วยให้เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ง่ายขึ้น เพราะบางครั้งเมื่อนักเรียนเรียนจบ แต่เนื้อหาที่คุณครูสอนอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ถ้าเห็นของจริงก็เข้าใจง่ายกว่า อย่างเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ หรือการเคลื่อนที่วิถีโค้ง ถ้าจะทำให้วัตถุตกได้ไกลที่สุดอยู่ที่มุม 45 องศา หรือเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
                การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศในแต่ละปีมีทีมเข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 1,000 ทีม แข่งขันจนเหลือเข้ารอบชิงชนะเลิศ 50 ทีม มีทั้งหมด 2 ประเภทคือ ความแม่นยำ และความไกล สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและแข่งยิงจรวดขวดน้ำในครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกสมาธิ การคำนวณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ทีมชนะเลิศจะได้คัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งในรายการต่างๆทั้งระดับภาคและระดับประเทศต่อไป จรวดขวดน้ำสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียน ได้ทั้งด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาและลงมือทำเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ บรรยากาศในการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำเป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ ที่มาชมการยิงจรวดขวดน้ำ