Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรประกาศผลการสอบข้อเขียน

ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร  บรรจง


***...เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ฯ AFS จำนวน 68 คน ...*** แบ่งได้ดังนี้ 
                - ทุนทั่วไป จำนวน 64 คน 
                -ุ ทุนเต็มจำนวน (ทุนเอเอฟเอส/ทุนสหรัฐอเมริกา) จำนวน 4 คน

***... ขอให้นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ไปลงทะเบียนสมัครสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2560 และพริ้นท์เอกสารไปส่งที่เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ่ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 และสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ...*** 


 ***...สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนประเภททุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยเต็มจำนวนและทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ขอให้มารับใบสมัครขอรับทุน ที่เอเอฟเอสเขต กำแพงเพชร..และนำส่งพร้อมใบสมัครสอบสัมภาษณ์ตามเวลา ที่กำหนด...*** 


****.....ขอนัดหมายนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนฯ พร้อมผู้ปกครองฯ มาประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลประเทศและแนวทางการเลือกประเทศฯ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 -18.00 น. ณ ห้องประชุม 99 ปี อาคาร 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม...***