Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพข่าวโดย : ครูอนันต์ชัย ผึ้งจับ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำโดย นายธนภัทร ศิริวัฒนาโรจน์ ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2559 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คือ นายกิติศักดิ์ แสงสังข์ ผู้สมัครเบอร์ 1 ในโอกาสนี้ นายกิติศักดิ์ แสงสังข์ ประธานสภานักเรียนคนใหม่ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวแดงขาวทุกคนที่ร่วมลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในครั้งนี้และสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและการร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนทุกคนบนพื้นฐานของความรักและศรัทธาในโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม