Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560

ภาพข่าวโดย สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี ปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างความเป็นวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้ง ซึ่งจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเพจสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มิถุนายนนี้