Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมค่ายดูงานศิริราช ...นาเกลือ.. ป่าชายเลน ปีการศึกษา 2560

ภาพข่าวโดยกลุ่มคุณครูสวรรยา  จันทร์พุฒ

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ค่ายดูงานศิริราช ...นาเกลือ.. ป่าชายเลน" ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/5 โดยเข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช จากนั้นไปศึกษาการทำนาเกลือที่โรงเรียนนาเกลือ  และ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านคลองโคลน จังหวัดสมุทสาคร