Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2

ภาพข่าวโดยคุณครูศุภชัย  กรอยสระน้อย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม2560 งานนักศึกษาวิชาทหารได้จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 โดยท่านรองวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรมาอบรมให้ความรู้