Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มาจัดกิจกรรมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยแบ่งเป็นคณะเล็กแยกไปพบประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สำหรับคณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลโทพิศณุ พุทธวงศ์ นายยุทธนา ทัพเจริญ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ได้มาพบเยาวชนที่หอประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้การต้อนรับ 
ต่อจากนั้นนางสาวสิรยา แตงดารารัตน์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ได้นำชมนิทรรศการและนำเสนอปัญหาของเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมยังได้ร้องเพลงฉ่อยถ่ายทอดปัญหาของเยาวชน ให้คณะกรรมาธิการได้รับฟังอีกด้วย 
เมื่อเสร็จสิ้นการพบปะกับเยาวชนแล้ว คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกันปลูกต้นสักทองไว้ 2 ต้น บริเวณลานธรรมสุปีติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม