Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ยินดีต้อนรับครูชาวเกาหลีคนใหม่ 

ภาพข่าวโดยครูอภิญญา ชาญเชี่ยว

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้แนะนำครูคนใหม่ Ms.Kim Yun Jeong ครูชาวเกาหลีที่จะมาสอนภาษาเกาหลีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ในโอกาสนี้ นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับครูคนใหม่โดยมีคณะครู บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม