Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ค่ายว่ายน้ำเพื่อชีวิต : OBEC ACTIVE LEARNING CAMP

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

             วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “ค่ายว่ายน้ำเพื่อชีวิต : OBEC ACTIVE LEARNING CAMP” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาวะจมน้ำ เสริมสร้างประสบการณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์สระว่ายน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และวิทยากรในการฝึกสอนจากชมรมว่ายน้ำจังหวัดกำแพงเพชร