Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

                   วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค มีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
ในการนี้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยนายวสันต์ ติกะโกศล นางเมตตา พลประถม รองผู้อำนวยการ นางเกศิณี บึงมุม หัวหน้างาน สคบ.โรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนจำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา และจัดบูทนิทรรศการ ซึ่งภายหลังพิธีเปิดประธานในพิธีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและซักถามการดำเนินกิจกรรม สคบ. จากนักเรียนด้วยความสนใจ