Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การสอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ภาพข่าวโดยรองวสันต์  ติกะโกศล

             วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นการสอบภาค ก และ ภาค ข ภาคเช้า มี น.ส.อรวรรณ โอวรารินท์ และ น.ส.จินตนา เก่งสาริกิจ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความสุจริตและในเวลา 11.00 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสวัสดิ์ ใจ หาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้การต้อนรับ