Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ภาพข่าวโดยรองวสันต์  ติกะโกศล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. น.ส.อรวรรณ โอวรารินท์ และ น.ส.จินตนา เก่งสาริกิจ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ซึ่งจะทำการสอบภาค ก และ ภาค ข ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 สอบภาค ค ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 คณะได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบทุกห้อง และได้แวะชมการฝึกซ้อมดนตรีไทยของนักเรียน โดยมีนายวสันต์ ติกะโกศล และ นางเมตตา พลประถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม.