Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การปรับแต่งภูมิทัศน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ภาพข่าวโดยรองวสันต์ ติกะโกศล

                 วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่บริเวณศาลพระยาวชิรปราการ และสนามเทเบิลเทนนิส ซึ่งเอนเอียงใกล้จะหักโค่นในเร็ววันนี้ และจะทำให้ตัวอาคารเสียหาย ระบบสายส่งไฟฟ้าเสียหาย และอาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ส่งรถกระเช้า 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ส่งรถกระเช้า 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ และ หจก.สามเพชร ส่งรถเครนขนาดใหญ่มาช่วย 1 คัน การดำเนินการได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.30 น. เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 17.00 น.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ขอขอบคุณท่านถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ท่านชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และท่านธำรง อัศวสุธีรกุล หจก.สามเพชร ที่ส่งเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานจนสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย