Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

 

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม 
ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ]

 

นักเรียนมารายงานตัว     วันที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 8.30 น.  ณ หอประชุมวัชร-นารี

ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบมาด้วย

ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน