Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 
ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา)

สอบวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.

รายวิชาที่สอบวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

เข้าแถวเตรียมความพร้อม 08.00 น. บริเวณใต้อาคาร 7

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ]