Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

กำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560 สูงสุด
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร 

                วันที่ 10 มีนาคม 2560 นางสาวพรรณทิพา โภควัต ครูแนะแนวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร  จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นางสาวศรัญญา มีบัว นักเรียนชั้น ม.6/2  โรงเรียนขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้