Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ประจำปีการศึกษา 2560

[ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ]

 

รายงานตัว  ประชุมผู้ปกครอง  รับเอกสารมอบตัว   วันที่ 12 มีนาคม 2559  เวลา 8.30 น.  ณ ห้องประชุม 99 ปี

ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน