Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.58 (6 Votes)

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2560

 

[ ห้องเรียนพิเศษ STEM ]    [ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ]   [ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ]

 

รายงานตัว  ประชุมผู้ปกครอง  รับเอกสารมอบตัว   วันที่ 12 มีนาคม 2559  เวลา 8.30 น.  ณ ห้องประชุม 99 ปี

ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน