Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

แนะแนวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

             โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ STEM ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับโรงเรียนอุมดสุขเจริญวิทยา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โรงเรียนภูขจร ฯลฯ