Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา สีเทา

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.2 การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น โดยแบ่งฐานเพื่อทบทวน และทดสอบวิชาพิเศษในภาคเช้า เป็น 5 ฐาน 1. ฐานเงื่อนผูกทแยง 2.ฐานเงื่อนผูกประกบ 3. ฐานเงื่อนผูกกากบาท 4.ฐาน ดม ชิม สัมผัส 5. ฐานผจญภัย และภาคบ่าย สอบการใช้เงื่อนเช์อกในการสร้างหอคอย