Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการแต่กำเนิด

ภาพข่าวโดยคุณครูปวริศา  เรืองชัยศิวเวท

               วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการแต่กำเนิด ในคาบโฮมรูมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พญ.จินตนา พิมเสน ประจำโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิด และประโยชน์จากการได้รับวิตามินโฟเลต