Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีมติจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมี นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
กิจกรรมประกอบด้วยช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีการทางศาสนา พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พิธีบูชาครู ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง) ในการนี้นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง