Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

สัญลักษณ์ ๑๐๕ ปี ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม (วัชรราษฎร์วิทยาลัย-สตรีนารีวิทยา)  

ความหมายโดยสังเขป
          - ตัวเลข ๑๐๕ วางอยู่บนโลโก้ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่เน้นกำแพง และ เพชร ส่องแสงประกายพวยพุ่ง หมายถึง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีอายุมาถึง ๑๐๕ ปี
          - พ.ศ.๒๔๕๔ - ๒๕๕๙ บอกไว้ที่ฐานล่าง สื่อถึงความรุ่งเรืองงดงามมายาวนาน
          - ที่ปลายหางเลข ๕ มีเส้นโยงร้อยรัดลงมาคล้ายนิ้วมือ ยกนิ้วโป้ง สื่อถึงความดีงามด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับและยกย่องของสังคม
          เครดิต ครูชูศักดิ์ ไทยพาณิชย์ ออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) งาน ๑๐๕ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และขอขอบคุณ ครูพชร โพธิ์อ่วม ที่ช่วยถ่ายทอดออกมาเป็นไฟล์ภาพ