Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (39 Votes)

ความดีเล็ก ๆ เพื่อพ่อหลวงของฉัน

(A little bit goodness for my king)

 

จัดทำโดย

เด็กหญิงกัญญาพัชร  นรวงศกร     เลขที่  21

เด็กหญิงธนัชชา  สาริมา               เลขที่ 31

เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมภูรัตน์      เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1